× NIEUWS KALENDER OVER WPW BESTUUR TRAININGEN TRAINERS PLOEGEN SPONSORS INFO MEDIA CONTACT

INFORMATIE

Teams

Een team bestaat uit zes veldspelers en een keeper. De veldspelers dragen de kleur van hun team op hun cap. De keeper heeft een rode cap op met oorbeschermers in de kleur van zijn/haar team.

Kleding

Voor waterpolo moet je als meisje een badpak aan hebben. Jongens mogen geen shorts aan hebben, alleen zwembroeken zijn toegestaan.

Caps

Elke cap heeft oorbeschermers en elke speler heeft een cap nodig waarmee die moet spelen. Als je thuis speelt is dit een witte cap. Speel je op verplaatsing dan heb je een blauwe cap. De keepers hebben een rode cap met oorbeschermers in de kleur van het team.

Wedstrijd

Een wedstrijd is verdeeld in vier perioden, die afhankelijk van de leeftijd van de spelers en het competitieniveau, 5 tot 8 zuivere minuten duren. Dit betekent dat de tijdsmeting wordt stilgelegd tussen het begaan van een overtreding en het nemen van de daaropvolgende vrije worp. Na elke periode wisselen de teams van speelhelft.
  • U11-U13: 2 periodes van 5 minuten (met 1 rustperiode van 2 minuten)
  • U15: 4 periodes van 5 minuten (met 3 rustperiodes van 2 minuten)
  • U17: 4 periodes van 7 minuten (met 3 rustperiodes van 2 minuten)
  • Eerste ploeg/reserven: 4 periodes van 8 minuten (met 2 rustperiodes van 2 minuten tussen de periodes 1-2 en 3-4 en 1 rustperiode van 5 minuten tussen de periodes 2 en 3)

Speelveld

Een wedstrijd wordt over het volledige zwembad gespeeld. In het ondiepe deel van het zwembad mogen spelers alleen op de bodem staan, wanneer de betreffende speler de bal niet in zijn bezit heeft. Zodra een speler de bal krijgt móet hij zwemmen. Blijft hij toch staan, of zet hij zich af van de bodem, dan wordt dit bestraft met een vrije worp voor de tegenpartij. De beide doelen bevinden zich midden op de achterlijnen van het veld.

Bal

De sport wordt beoefend met een speciale bal. De bal die gebruikt wordt door herenteams is ongeveer even groot als een voetbal en weegt ongeveer 450 gram. De bal die gebruikt wordt bij jeugdteams is iets kleiner en iets lichter. Een belangrijk kenmerk van de bal is dat hij veel grip heeft, zodat je hem ondanks zijn grootte toch met één hand kunt vasthouden. De bal mag door veldspelers maar met één hand tegelijk worden aangeraakt. De keepers mogen de bal met twee handen aanraken binnen de 5 meterzone. Verder mogen spelers die de bal vasthouden onder water worden geduwd, maar de bal zelf mag niet onder water komen, als een speler wordt aangevallen. De bal met twee handen tegelijk aanraken of de bal onder water duwen als je wordt aangevallen wordt bestraft met een vrije worp voor de tegenpartij. Als dit echter binnen de 5 meterzone gebeurt dan zal er een vijfmeter-bal toegekend worden aan de tegenstander.

REGLEMENT

Website Belgisch Waterpolo Online

www.waterpolo-online.com

H2opolo.be

Waterpolo België geeft een overzicht van de wedstrijdresultaten. Waterpolo Waregem speelt momenteel in 3de divisie en de recreanten in D. http://www.h2opolo.be/

Belswim

Op de website van de Koninklijke Waregemse Zwembond http://www.belswim.be/ vind je

Vlaamse Zwemfederatie vzw

Op de website van Vlaamse Zwemfederatie vzw https://www.zwemfed.be/ vind je meer info over: